Ergoterapie IRAM

Vaše zdraví je naší prioritou.

Staráte se o postiženého člověka doma? Jaké kompenzační pomůcky máte vybrat, kde je pořídit? Na co máte nárok v rámci pořízení kompenzačních pomůcek? Jak podpořit maximální soběstačnost v domácím prostředí? Jak zvládnout přesuny v rámci hygieny v jedné osobě? Jak mám upravit domácí prostředí? Nevíte, kam se obrátit pro radu? Chcete pomoci zvýšit kvalitu života vašemu blízkému i sobě?

Jak hodnotí klienti:

Ergo – Iram služby momentálně nejsou dostupné.

Děkuji za pochopení.

Služby

Ergoterapie u vás doma

1000 Kč

Kompletní poradenská služba

2000 Kč

O mně

Jsem ergoterapeutkou od roku 2002. Tento obor se mnou velmi souzní a je mojí vášní.

Do roku 2008 jsem působila v Centru Paraple a poté pomáhala při rozjezdu a změně působení CZEPY. Od roku 2014 do 2021 jsem pracovala jako ergoterapeutka na spinální jednotce FN Motol. Součástí mého působení na spinální jednotce byl i projekt ohledně zkoušení efektu využívání běžných technologií pro možnost ovládání okolního prostředí.

V rámci Kliniky rehabilitace FN Motol byli mými pacienty nejen lidé po poranění míchy, ale i pacienti s různými ostatními neurologickými či ortopedickými diagnózami. Běžně jsem prováděla konzultace s rodinnými příslušníky či blízkými osobami.

V současné době, kromě návštěv klientů doma, spolupracuji se společností Libella, kde navrhuji vhodný sed na vozíku pro osoby s různými diagnózami. Další mojí činností jsou školení zdravotníků ohledně zacházení s postiženou osobou apod.

Jsem ergoterapeutkou od roku 2002. Tento obor se mnou velmi souzní a je mojí vášní.

Do roku 2008 jsem působila v Centru Paraple a poté pomáhala při rozjezdu a změně působení CZEPY. Od roku 2014 do 2021 jsem pracovala jako ergoterapeutka na spinální jednotce FN Motol. Součástí mého působení na spinální jednotce byl i projekt ohledně zkoušení efektu využívání běžných technologií pro možnost ovládání okolního prostředí.

V rámci Kliniky rehabilitace FN Motol byli mými pacienty nejen lidé po poranění míchy, ale i pacienti s různými ostatními neurologickými či ortopedickými diagnózami. Běžně jsem prováděla konzultace s rodinnými příslušníky či blízkými osobami.

V současné době, kromě návštěv klientů doma, spolupracuji se společností Libella, kde navrhuji vhodný sed na vozíku pro osoby s různými diagnózami. Další mojí činností jsou školení zdravotníků ohledně zacházení s postiženou osobou apod.

Absolvované studium

Studium na Střední zdravotnické škole J. E. Purkyně a Vyšší zdravotnické škole, Most, v oboru Diplomovaný ergoterapeut, ukončeno Absolutoriem v roce 2002, titul DiS.

Studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, v oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené, děti, dospělé a seniory, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2007, titul Bc.

Mé další spolupráce

Spolupracuji s organizacemi v rámci spinálního programu. Jako je například Centrum Paraple. Provádím publikační činnost, účastním se na odborných konferencích u nás i ve světě. Jsem členem České asociace ergoterapeutů, odborné společnosti terapie ruky a Klinické zájmové skupiny v rámci rehabilitace osob s míšní lézí. Dále spolupracuji s firmou Zdravý design, kde navrhuji vhodný sed na vozíku pro osoby s různými diagnózami.

Dalším mým projektem je zkoumání a testování chytrých technologií pro možnost ovládání okolního prostředí, prostřednictvím hlasových asistentů. Tímto způsobem lze pacientům výrazně zlepšit jejich aktivní kontakt s okolím.

Absolvované kurzy a semináře

 • Ergoterapie u pacientů s neurologickým onemocněním – kurz v rámci NCONZO, 2003
 • Přehled ergoterapie u pacientů po poranění mozku – kurz v rámci NCONZO, 2003
 • Ergonomie v práci fyzioterapeuta, 2003
 • The S-E-T Concept (using TerapiMaster System), 2004
 • STEPS Principles od seating and positioning, 2004
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané na KRL VFN a 1. LF v Praze, 2004
 • Kurz dlahování, 2006
 • Aplikace protetických pomůcek v praxi, 2007
 • Strategie přesunů u pacientů s míšní lézí, 2007
 • Problematika imobility z pohledu ošetřovatelského personálu, 2007
 • Asisitivní technologie – nástroj, materiál, techniky – pomůcky a úpravy na míru, 2007
 • Význam šlachových transferů pro kvalitu života tetraplegiků, 2008
 • Cvičení paměti jako prevence i terapie, 2014
 • Medical taping concept I., 2015
 • Bazální stimulace I. a II. – certifikované kurzy, 2014, 2015
 • Kurz PANat se vzduchovými dlahami, 2015
 • Rehabilitace ruky, 2015
 • Rehabilitace spastické parézy A,B, obojí 2015
 • Funkční ruka, 2017
 • Kinestetická mobilizace, Modul 1 – 4, Preventivní/Rehabilitační mobilizace, certifikovaný kurz, 2017
 • Jóga v rehabilitace, 2018
 • Myofasciální řetězce horní končetiny, 2018

Neváhejte mě kontaktovat

© 2023 Autorská práva vztahující se k těmto webovým stránkám náleží ergo-iram.cz nebo uvedeným autorům, krom trademarků a dalších prvků, které jsou vlastněny jejich majiteli. Veškerá práva jsou vyhrazena. Kopírování, pozměňování, přenášení nebo šíření obsahu těchto webových stránek v jakékoliv formě bez souhlasu ergo-iram.cz není dovoleno.

Design by Jan Korbay [ Facebook, Linkedin ]