Ergoterapie IRAM

Vaše zdraví je naší prioritou.

Jak hodnotí klienti:

Služby

Ergoterapie u vás doma

1000 Kč

Kompletní poradenská služba

2000 Kč

O mně

Jsem ergoterapeutkou od roku 2002. Tento obor se mnou velmi souzní a je mojí vášní. V současné době pracuji jako ergoterapeutka na spinální jednotce FN Motol. V rámci kliniky rehabilitace konzultuji možnosti asistence, úpravy domácího prostředí i výběr pomůcek včetně mechanických a elektrických vozíků nejen u lidí s míšní lézí, ale i jiných diagnóz. Například amnyolaterální skleróza a další podobné degenerativní onemocnění. (roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda).

Ergoterapeutické intervence na Klinice rehabilitace jsou běžně prováděny s rodinnými příslušníky. Ty edukuji, jak mají zacházet se svým tělem při manipulaci s různě pohyblivými lidmi, jak vypadá ideálně vybavený handicapovaný člověk pomůckami, jak předcházet vzniku dekubitů apod.

Jsem ergoterapeutkou od roku 2002. Tento obor se mnou velmi souzní a je mojí vášní. V současné době pracuji jako ergoterapeutka na spinální jednotce FN Motol. V rámci kliniky rehabilitace konzultuji možnosti asistence, úpravy domácího prostředí i výběr pomůcek včetně mechanických a elektrických vozíků nejen u lidí s míšní lézí, ale i jiných diagnóz. Například amnyolaterální skleróza a další podobné degenerativní onemocnění. (roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda).

Absolvované studium

Studium na Střední zdravotnické škole J. E. Purkyně a Vyšší zdravotnické škole, Most, v oboru Diplomovaný ergoterapeut, ukončeno Absolutoriem v roce 2002, titul DiS.

Studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, v oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené, děti, dospělé a seniory, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2007, titul Bc.

Mé další spolupráce

Spolupracuji s organizacemi v rámci spinálního programu. Jako je například Centrum Paraple. Provádím publikační činnost, účastním se na odborných konferencích u nás i ve světě. Jsem členem České asociace ergoterapeutů, odborné společnosti terapie ruky a Klinické zájmové skupiny v rámci rehabilitace osob s míšní lézí. Dále spolupracuji s firmou Zdravý design, kde navrhuji vhodný sed na vozíku pro osoby s různými diagnózami.

Dalším mým projektem je zkoumání a testování chytrých technologií pro možnost ovládání okolního prostředí, prostřednictvím hlasových asistentů. Tímto způsobem lze pacientům výrazně zlepšit jejich aktivní kontakt s okolím.

Absolvované kurzy a semináře

 • Ergoterapie u pacientů s neurologickým onemocněním – kurz v rámci NCONZO, 2003
 • Přehled ergoterapie u pacientů po poranění mozku – kurz v rámci NCONZO, 2003
 • Ergonomie v práci fyzioterapeuta, 2003
 • The S-E-T Concept (using TerapiMaster System), 2004
 • STEPS Principles od seating and positioning, 2004
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané na KRL VFN a 1. LF v Praze, 2004
 • Kurz dlahování, 2006
 • Aplikace protetických pomůcek v praxi, 2007
 • Strategie přesunů u pacientů s míšní lézí, 2007
 • Problematika imobility z pohledu ošetřovatelského personálu, 2007
 • Asisitivní technologie – nástroj, materiál, techniky – pomůcky a úpravy na míru, 2007
 • Význam šlachových transferů pro kvalitu života tetraplegiků, 2008
 • Cvičení paměti jako prevence i terapie, 2014
 • Medical taping concept I., 2015
 • Bazální stimulace I. a II. – certifikované kurzy, 2014, 2015
 • Kurz PANat se vzduchovými dlahami, 2015
 • Rehabilitace ruky, 2015
 • Rehabilitace spastické parézy A,B, obojí 2015
 • Funkční ruka, 2017
 • Kinestetická mobilizace, Modul 1 – 4, Preventivní/Rehabilitační mobilizace, certifikovaný kurz, 2017
 • Jóga v rehabilitace, 2018
 • Myofasciální řetězce horní končetiny, 2018

Neváhejte mě kontaktovat

© 2021 Autorská práva vztahující se k těmto webovým stránkám náleží ergo-iram.cz nebo uvedeným autorům, krom trademarků a dalších prvků, které jsou vlastněny jejich majiteli. Veškerá práva jsou vyhrazena. Kopírování, pozměňování, přenášení nebo šíření obsahu těchto webových stránek v jakékoliv formě bez souhlasu ergo-iram.cz není dovoleno.

Design by Jan Korbay [ Facebook, Linkedin ]